Sponsorer

 
   
    

  

   

    


    

      
  
      
    
    

          
 
    

    

MTB-O Worldcup och O-Ringen MTB-O

Ersättning utgår med 45 kr/tim till vår förening.

Jobben är av olika karaktär:
Flaggvakt - kontrollvakt - P vakt. Karantänvakt(WC) - kiosk - korvgrillning etc.  Allmänt vaktmästeri.
Arbetspassen antas bli högst 8 timmar.

Max: - "Pengarna är väl inte så mycket, men framförallt är det ju" once in a lifetime" och att kolla in ryssar, tjecker och finländare hur de jobbar i skogen"

Anmälan till klubbens mejl för 1 - 3 dagar

http://www.oringen.se/worldcup
http://www.oringen.se/tavling/oringenmtbo.819.html

Tillbaka
Träning MTB och Cross
Vårens träningar är igång. Det kommer att skrivas på Facebook var och när vi tränar.