Sponsorer        

    
 
   
  
    
    
    

    

     
 
    

    


 
När ni skall anmäla er till tävlingar.

 
Gå in på Svenska Cykelförbundets hemsida/tävlingskalender.

Tävlingskalendern 2016 Hittar du
HÄR

Det gamla systemet med tävlingsanmälning på IndTA ersätts i år med "SWE Cycling Online". http://www.swecyclingonline.se/

Det nya systemet innehåller en kalender för både tävling och motion, en anmälningsfunktion för tävling samt resultathantering.
Saknar du IID eller lösenord kontakta: abert@telia.com 

Ersättning för tävlande 


Ersättning för licensavgiften erbjuds den som varit medlem minst ett år och har kört minst fyra nationella, licensierade tävlingar under 2016.

Klubben ersätter startavgiften för varje medlem med 300:- per cykeltävling som är licensierad av SCF. Ungdomar och juniorer erhåller hela startavgiften.
Detta gäller även långlopp, men ej X-cup eller motionslopp.

 
2017-01-05 är sista ansökningsdag. Startbevis ska bifogas.

 

Körersättning utgår med 5 kr/mil/tävlande för körning till licensierade tävlingar där avståndet överstiger 8 mil. Annonsera gärna ut samåkning på vår Facebook-sida!
Styrelsen har för 2016 anslagit 7.000 kr för resor och ersättning fördelas vid årets slut.

Reseräkning skickas in senast 30 dagar efter tävlingsdagen. Startbevis ska bifogas.
Blankett reseräkning


 

 
Träning MTB och Cross
Vårens träningar är igång. Det kommer att skrivas på Facebook var och när vi tränar.