Sponsorer

 
   
    

  

   

    


    

      
  
      
    
    

          
 
    

    


 
När ni skall anmäla er till tävlingar.

 
Gå in på Svenska Cykelförbundets hemsida/tävlingskalender.

Det gamla systemet med tävlingsanmälning på IndTA har ersatts med "SWE Cycling Online". http://www.swecyclingonline.se/

Det nya systemet innehåller en kalender för både tävling och motion, en anmälningsfunktion för tävling samt resultathantering.
Saknar du IID eller lösenord kontakta: abert@telia.com 

Ersättning för tävlande 


Ersättning för licensavgiften erbjuds den som varit medlem minst ett år och har kört minst fyra nationella, licensierade tävlingar under 2018.
Klubben ersätter startavgiften för varje medlem med 300:- per cykeltävling som är licensierad av SCF. Ungdomar och juniorer erhåller hela startavgiften.
Detta gäller även långlopp, men ej X-cup eller motionslopp.

Styrelsen har för 2018 anslagit 4.000 kr för licens o. startavgifter. Detta fördelas vid årets slut.

 2019-01-05 är sista ansökningsdag. Startbevis ska bifogas.

 

Körersättning utgår med 5 kr/mil/tävlande för körning till licensierade tävlingar där avståndet överstiger 8 mil. Annonsera gärna ut samåkning på vår Facebook-sida!
Styrelsen har för 2018 anslagit 3.000 kr för resor och ersättning fördelas vid årets slut.

2019-01-05 är sista ansökningsdag. Startbevis ska bifogas.
Blankett reseräkning


 

 
Träning MTB och Cross
Vårens träningar är igång. Det kommer att skrivas på Facebook var och när vi tränar.